Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta

- Dokumentacja zwracana ze sprawą, będąca w dyspozycji konsumenta


Komórka organizacyjna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – ul. Spokojna 13 p. 63

tel. 095-747-20-21 wew. 20, e-mail:rzecznik@powiatmysliborski.pl


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Termin:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób:

Dla podjęcie formalnej interwencji rzecznika w sprawie niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie formularza wniosku o wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta.

Jako załączniki do wniosku należy dostarczyć kserokopie dokumentów dotyczących sprawy.

Do rzecznika należy podjęcie decyzji o zasadności ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz.331)


Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF