Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykły
  2.  Dowód opłaty

Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15 pok. 420, Tel  95 747 20 21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł

Na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

7 dni

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych


Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej


Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie

następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia

postanowienia.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF