Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Udzielenie porady konsumenckiej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie porady konsumenckiej.

Dokumentacja związana ze sprawą, będąca w dyspozycji konsumenta


Komórka organizacyjna

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – ul. Północna 15, p. 63 

tel. 095-747-20-21 w. 20, e-mail: rzecznik@powiatmysliborski.pl


Opłaty

brak opłat


Termin i sposób realizacji

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Rzecznik udziela porad na wnioski konsumentów zgłaszane osobiście lub za pomocą telefonu, faksu, listu. Jako załączniki do wniosku należy dostarczyć kserokopie dokumentów dotyczących sprawy. Forma załatwienia sprawy jest uzależniona od jej charakteru – forma ustna lub pisemna.


Podstawa prawna

ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. )Nr 50 poz.331


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje 


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF