Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Wydawanie decyzji dot. przyznania nieodpłatnie na własność ( rentówki ) działki lub nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek  osoby posiadającej działkę w dożywotnim użytkowaniu lub osoby zstępnej

2. Zaświadczenie Urzędu Gminy lub sołtysa o użytkowaniu działki – w przypadku osoby zstępnej

3. Kserokopia dowodu osobistego i oryginał do wglądu

4.Dokument poświadczający pokrewieństwo


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 7, Tel 95 747 34 31

Poniedziałek 700-1600, Wtorek - Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail: gkn@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej 


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 kpa

 

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników  (Dz. U.2008 Nr 50, poz. 291 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF