Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bo

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek strony- formularz do pobrania


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 17, Tel 95 747 34 51

Poniedziałek 700 - 1600, wtorek do czwartku 700 – 1500, piątek 700 – 1400.

e-mail: sp@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

14 dni

Sposób załatwienia

Informacja o wysokości opłaty


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018.1716 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word