Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie

2. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania lub decyzja o warunkach zabudowy

3. Projekt zagospodarowania działki

4. Wykaz zmian danych ewidencyjnych sporządzony przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego

5. Tabela rozliczenia użytków i klas

6. Mapa klasyfikacyjna

7. Mapa zmian

8. Wypis z rejestru gruntów

9. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością

10.Dokument  określający wartość rynkową gruntu objętego wyłączeniem, ustaloną wg cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji rolnej (np. opinia rzeczoznawcy majątkowego ) w celu obniżenia należności za wyłączenie gruntu  rolnego z produkcji rolnej


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13, pok. 7 Tel 95 747 34 51

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail: gkn@powiatmysliborski.pl,  geopow.mysliborz@post.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

W terminie 30 dni

 

Sposób załatwienia

     

Wydanie decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych        ( Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word