Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2. Osoba prawna – odpis z KRS


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 17, Tel 95 747 34 51

Poniedziałek 700 - 1600, wtorek do czwartku 700 – 1500, piątek 700 – 1400.

e-mail: sp@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Na wniosek – opłata skarbowa w wysokości 50,00zł


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

4 miesiące lub 1 miesiąc uzasadniony szczególną potrzebą

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018.1716 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

wniosek o zaświadczenie uzasadnienie