Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Wydanie decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek  o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2.Osoba prawna – odpis z KRS


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 10, Tel 95 747 34 20

Poniedziałek 700-1600, Wtorek – Czwartek 700-1500, Piątek 700-1400

e-mail: gkn@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Zgodnie z ar. 35 kpa

 

Sposób załatwienia

 

Wydanie decyzji administracyjnej


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 (Dz. U. 2012  poz.83)


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF