Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Klasyfikacja gleboznawcza gruntów

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.       Wniosek  o zmianę klasyfikacji wraz z wnioskiem o upoważnienie wskazanego klasyfikatora oraz oświadczenie o pokryciu kosztów dokumentacji klasyfikacyjnej.

2.       Dowód opłaty skarbowej.

3.       Dokument potwierdzający kwalifikacje klasyfikatora.

Po wykonaniu prac klasyfikacyjnych i geodezyjnych dokumentacja klasyfikacyjna i geodezyjna.


Komórka organizacyjna

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13, pok. 3, tel.  95 747 34 31 wew. 22

Poniedziałek  700 -1600, wtorek do czwartku 700 – 1500, piątek 700 – 1400.

e-mail: podgikmysliborz@post.plgeopow.mysliborz@post.pl


Opłaty

Opłata skarbowa – 10 zł za wydanie decyzji zatwierdzającej klasyfikację na podstawie ust. 53 części I załącznika do Ustawy   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn.zm.), płatna na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – Gospodarczy Bark Spółdzielczy O/Myślibórz  61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

 

Około 2 miesiące od  daty wpływu wniosku (związane z dostarczeniem dokumentacji klasyfikacyjnej i geodezyjnej).

Sposób załatwienia

  Wydanie decyzji administracyjnej na zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 


Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.).

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz.1246).

3.       Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

4.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF