Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu budownictwa - Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności  
  2. 2 egz. załącznika graficznego (rzut całej kondygnacji budynku, na której znajduje się lokal)

Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi – 17 zł.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021poz. 1923.).

Opłatę wnosi się na konto Burmistrza Myśliborza – nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni

 

 Sposób załatwienia

Wydanie  zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735),

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz. U. 2021 poz. 1048),


Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki: 

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF