Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu budownictwa - Wydanie dziennika budowy/rozbiórki

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1.        Wniosek o wydanie dziennika budowy/rozbiórki

2.        Dowód wpłaty za wydanie dziennika budowy

W przypadku osoby działającej w imieniu inwestora:

upoważnienie (pełnomocnictwo) udzielone do odbioru dziennika budowy wraz z dowodem opłaty skarbowej  (17 zł) za udzielone pełnomocnictwo.


Komórka organizacyjna

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul.Północna 15, tel. (95) 747 34 32

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek -Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: aab@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Przykładowe ceny dzienników:  Dz. Budowy DB/C(mały): 3,93 zł, Dz. Budowy DB/A (średni): 6,03 zł, Dz. Budowy DB/B (duży): 8,56 zł.

UWAGA!  Przed dokonaniem opłaty należy potwierdzić cenę dziennika budowy w wydziale Budownictwa

Opłaty za wydanie dziennika budowy należy dokonać przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Bank GBS Barlinek O/Myślibórz, nr konta: 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 poz. 1923).


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) stała się ostateczna

 Sposób załatwienia

Wydanie ostemplowanego druku dziennika budowy/rozbiórki

 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)


Tryb odwoławczy

Nie dotyczy


Dodatkowe informacje, uwagi

Ostemplowany dziennik budowy Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej. Upoważnienie (pełnomocnictwo) przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłatę za pełnomocnictwo należy dokonać przelewem na konto: Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz

nr konta: 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002    


Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF