Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wykreślenie z ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje pro

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek do Starosty Myśliborskiego o wykreślenie z ewidencji

2. Protokół z zebrania, na którym podjęto uchwałę o rozwiązaniu klubu

3. Lista obecności na zebraniu

4. Uchwała o rozwiązaniu klubu

5. Sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji wraz z załącznikami, tj. dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez likwidatora czynności.

6. Dowód opłaty


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15, pok. 420,  Tel  95 747 20 21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek - Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji  dla klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – 10 zł

Wydanie decyzji dla uczniowskiego klubu sportowego – brak opłaty

na konto urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Nie dotyczy

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji o wykreśleniu  z  ewidencji uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ,

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF