Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy z zakresu kultury i sportu - Wydawanie zaświadczeń o wpisie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Dowód opłaty


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15, pok.420, Tel. 95 747 20-21 wew. 233

Poniedziałki 7.00-16.00, Wtorek- Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia  dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – 17 zł

Wydanie zaświadczenia  dla uczniowskich klubów sportowych – brak opłaty

Na konto Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu – 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia w przedmiocie:

-  wpisu


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach,

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej


Tryb odwoławczy

Brak


Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie wydaje się na wniosek prezesa klubu lub innej osoby upoważnionej.

 

 

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF