Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Sprawy organizacyjno - prawne - Wydanie rzeczy znalezionej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie czasu i miejsca zagubienia rzeczy.

Dowód tożsamości do wglądu przy odbiorze rzeczy.


Komórka organizacyjna

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15, IV piętro p. 420 tel. 95 747 20 21 w. 233

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl


Opłaty

 Nie dotyczy. 


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Sposób załatwienia

Wydanie rzeczy następuje na podstawie protokołu.


Podstawa prawna

stawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397)

ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208 poz.1537 z późn.zm.)

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn.zm.)


Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty – rzecz może zostać wydana osobie uprawnionej za zwrotem kosztów.

 

Załączniki: 

Wniosek w pliku Word