Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie wtórnika nalepki legalizacyjnej, oraz:

 1. Oświadczenie o utracie nalepki legalizacyjnej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy,
 2. Dowód rejestracyjny,
 3. Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 4. Tablice rejestracyjne przedstawione do legalizacji,
 5. Dowód uiszczenia opłaty.
 6. Polisa OC (do wglądu),

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

 1. Opłata administracyjna za wydanie duplikatu nalepki legalizacyjnej – 13,00 zł (podana kwota zawiera tzw. opłatę ewidencyjną); opłatę administracyjną należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego
   Nr 42 8355 0009 0000 2020 2000 0004.
 2. Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
  (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)

Termin i sposób realizacji

 Termin załatwienia

Na bieżąco.

Sposób załatwienia

Wydanie nowego kompletu znaków legalizacyjnych jest zwykłą czynnością materialno-techniczną, i jej wykonanie odnotowywane jest w karcie informacyjnej pojazdu. Wklejenie znaków do dowodu rejestracyjnego oraz na tablice rejestracyjne wykonywane jest przez pracownika urzędu, dlatego strona jest zobowiązana przedstawić pracownikowi tablice rejestracyjne.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. 2017 poz. 2355 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2019 poz. 2130 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Brak.


Dodatkowe informacje, uwagi

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF