Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Powiat Myśliborski

Rejestracja pojazdów - Przedłużenie ważności pozwolenia czasowego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego oraz:

  • dotychczasowe pozwolenie czasowe,
  • tablice tymczasowe, jeżeli były wydane a upłynął termin ważności znaku legalizującego,
  • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej,

Komórka organizacyjna

Wydział Komunikacji, ul. Północna 15, tel. (95)747 23 90,  (95)747 31 90

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek – Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: pojazd@powiatmysliborski.pl   oraz:

Filia Wydziału w  Barlinku, ul. Szpitalna 11; Tel/fax (95)7460070 ; e-mail: pojazdbarlinek@powiatmysliborski.pl

Filia Wydziału w  Dębnie, ul. Piłsudskiego 3; Tel/fax (95)7602795; e-mail: pojazddebno@powiatmysliborski.pl


Opłaty

Opłata skarbowa za złożone pełnomocnictwo (gdy występuje) w wysokości 17 zł; opłatę należy uiścić na konto organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu. (Urząd Miasta i Gminy Myślibórz Nr 61 8355 0009 0070 0708 2000 0002)


Termin i sposób realizacji

Termin załatwienia

Na bieżąco.

 

 Sposób załatwienia

Przedłużenie ważności dokumentu odnotowywane jest na dokumencie oraz w systemie CEPiK.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.


Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo złożenia zażalenia na czynności administracyjne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego


Dodatkowe informacje, uwagi

Ważność dokumentu można przedłużyć maksymalnie o 14 dni.

Załączniki:

Wniosek w pliku Word

Wniosek w pliku PDF