drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 17, Tel 95 747 34 51

Poniedziałek 700 - 1600, wtorek do czwartku 700 – 1500, piątek 700 – 1400.

e-mail: sp@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018.1716 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

2. Osoba prawna – odpis z KRS

5. Opłata

Na wniosek – opłata skarbowa w wysokości 50,00zł

6. Termin załatwienia

4 miesiące lub 1 miesiąc uzasadniony szczególną potrzebą

7. Sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia

8. Tryb odwoławczy

Brak

9. Informacje dodatkowe

Formularz wniosku

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia

Wniosek zaświadczenie uzasadnienie