drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Spokojna 13 pok. 17, Tel 95 747 34 51

Poniedziałek 700 - 1600, wtorek do czwartku 700 – 1500, piątek 700 – 1400.

e-mail: sp@powiatmysliborski.pl

3. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018.1716 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty

1.Wypełniony wniosek strony- formularz do pobrania

5. Opłata

Nie podlega opłacie skarbowej

6. Termin załatwienia

14 dni

7. Sposób załatwienia

Informacja o wysokości opłaty

8. Tryb odwoławczy

Brak

9. Informacje dodatkowe

Formularz wniosku