drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 

1. Nazwa sprawy

 

Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów

 

2. Miejsce załatwienia sprawy

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – ul. Spokojna 13 p. 63

tel. 095-747-20-21 wew. 20, e-mail:rzecznik@powiatmysliborski.pl

 

3. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz.331)

 

4. Wymagane dokumenty

 

- Wniosek o wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta

- Dokumentacja zwracana ze sprawą, będąca w dyspozycji konsumenta

 

5. Opłata

Bez opłat

 

 

6. Termin załatwienia

 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

 

7. Sposób załatwienia

 

Dla podjęcie formalnej interwencji rzecznika w sprawie niezbędne jest wypełnienie i dostarczenie formularza wniosku o wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta.

Jako załączniki do wniosku należy dostarczyć kserokopie dokumentów dotyczących sprawy.

Do rzecznika należy podjęcie decyzji o zasadności ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

8. Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje 

9. Informacje dodatkowe:

Brak.

 

10. Załączniki:

Wniosek o wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta.