drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

1. Nazwa sprawy

Wydanie rzeczy znalezionej

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Spokojna 13, II piętro p. 49

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl

3. Podstawa prawna

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397)

ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208 poz.1537 z późn.zm.)

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn.zm.)

4. Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie czasu i miejsca zagubienia rzeczy.

Dowód tożsamości do wglądu przy odbiorze rzeczy.

5. Opłata

 Nie dotyczy. 

6. Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

7. Sposób załatwienia

Wydanie rzeczy następuje na podstawie protokołu.

8. Tryb odwoławczy

Brak.

9. Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy przechowywanie rzeczy znalezionej pociąga za sobą koszty – rzecz może zostać wydana osobie uprawnionej za zwrotem kosztów.

10. Załączniki

Wniosek o wydanie rzeczy.