drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 

1. Nazwa sprawy

 

UDZIELENIE PORADY KONSUMENCKIEJ

 

2. Miejsce załatwienia sprawy

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – ul. Spokojna 13, p. 63 

tel. 095-747-20-21 w. 20, e-mail: rzecznik@powiatmysliborski.pl

 

3. Podstawa prawna

 

ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. )Nr 50 poz.331

 

4. Wymagane dokumenty

 

Wniosek o udzielenie porady konsumenckiej.

Dokumentacja związana ze sprawą, będąca w dyspozycji konsumenta

 

5. Opłata

Bez opłat

 

 

6. Termin załatwienia

 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

 

7. Sposób załatwienia

 

Rzecznik udziela porad na wnioski konsumentów zgłaszane osobiście lub za pomocą telefonu, faksu, listu.

Jako załączniki do wniosku należy dostarczyć kserokopie dokumentów dotyczących sprawy.

Forma załatwienia sprawy jest uzależniona od jej charakteru – forma ustna lub pisemna.

 

8. Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje 

9. Informacje dodatkowe

Brak.

10. Załączniki

   Wniosek o udzielenie porady konsumenckiej.