drukuj Drukuj

KARTA USŁUGI
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

 

1. Nazwa sprawy

Przyjęcie rzeczy znalezionej

2. Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych, ul. Północna 15, p. 420, tel. 095 747 20 21 wew. 233

Poniedziałek 7.00-16.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00-15.00, Piątek 7.00-14.00

e-mail: mysliborz@hot.pl

3. Podstawa prawna

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397)

ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208 poz.1537 z późn.zm.)

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz.93 z późn.zm.)

4. Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy wraz z rzeczą znalezioną

5. Opłata

 Nie dotyczy. 

6. Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

7. Sposób załatwienia

Po odebraniu zawiadomienia o znalezieniu rzeczy i przyjęciu rzeczy znalezionej znalazcy wydawane jest poświadczenie znalezienia rzeczy.

8. Tryb odwoławczy

Brak.

9. Informacje dodatkowe

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Myśliborskiego z wyjątkiem:

1) rzeczy nieposiadających żadnej wartości lub których szacunkowa wartości nie przekracza wartości 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej,

2) rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności,

3) rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe.

Biuro nie może odmówić przyjęcia:

1) pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mających wartość naukową, historyczną lub artystyczną,

2) dowodów tożsamości i oryginałów innych ważnych dokumentów dostarczonych przez osoby fizyczne.

Ocena rzeczy następuje w oparciu o kryterium wartości użytkowej po dokonaniu oględzin rzeczy.

10. Załączniki

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy.